Smörjmedel

AB Näringens Fordonsservice

+46 26 18 36 00

SMÖRJMEDEL

 

Vi saluför Texaco Smörjmedel

-allt inom motorolja - transmissionsolja - smörjfett - industrismörjmedel

Även spolarvätska - glykol - miljöbensin - avfettning - tvättkem - oljeuppsugningsmaterial - slang - fettpumpar - tillbehör oljehantering

 

 

Öppettider

Mån-Fre 07.00-16.00

+46 26 183600